Szkolenia

Kurs Etyka Nowych Technologii składa się z modułów, które pozwalają na identyfikację problemów etycznych. 

Identyfikacja, to pierwszy krok do podjęcia działań. 

Kolejnym jest takie przygotowanie procesów w firmie, by uniknąć kolizji, przekłamań i wreszcie by podążać za Kodeksem Etycznym.

W czasie kursu uczestnicy nauczą się zadawać pytania etyczne, formułować na nie odpowiedzi tak by procesy, oprogramowanie było w pełni etyczne.

Osoba kończąca kurs nauczy się identyfikować ważne pod względem etycznym elementy swojej pracy, tak by unikać zniekształceń, przekłamań (bias), by działać zgodnie z Kodeksem Etycznym swojej firmy. Czym innym jest wiedza techniczna z zakresu IT, a czym innym implementacja zasad etycznych. Dlatego tak ważne są podstawy teoretyczne.

Moduły kursu to zarówno bloki teoretyczne jak i praktyczne. Dzięki takiej konstrukcji kursu uczestnicy będą pracowali używając bliskim im przykładów z dzieciny w której pracują na co dzień. Zadaniem kursu jest wskazanie możliwych rozwiązań, które można zastosować w przypadku konkretnych programów, działań i procesów w firmach.

Tylko wiedza techniczna oparta na humanistycznych standardach pozwala na etyczne działanie.

Dzięki aktywnemu udziałowi w szkoleniu uczestnik:
  • Poznana podstawowych definicji etycznych,
  • Poznana głównych dyrektyw Unii Europejskiej i prawa polskiego związanych z działaniami sztucznej inteligencji w biznesie,
  • Zdobędzie umiejętności wskazania obszarów działania w firmie, które wymagają wdrożenia standardów etycznych,
  • Zdobędzie umiejętności zaproponowania standardowych procedur etycznych związanych z działaniem firmy.

Grupą docelową kursu są: liderzy, pracownicy zajmujący się programowaniem jak również kierownictwo wyższego i średniego szczebla w organizacjach (niezależnie od wielkości).

Informacje techniczne o kursie:

  • Kurs podstawowy – Etyka Nowych Technologii - 6 godzin,
  • Certyfikat ukończenia kursu,
  • Więcej informacji dotyczących cen i terminów – kontakt przez formularz lub na adres e-mail: etykanowychtechnologii@gmail.com

Szkolenia, prelekcje, wystąpienia....