SoMe Etyki Nowych Technologii

Zawsze coś trzeba wybrać.  Myślę, że profil LinkedIn jest najwłaściwszym miejscem do publikowania krótkich informacji, linków czy dyskusji merytoryczn…

Introduction to Responsible AI kurs Google

Krótki ale bardzo wartościowy kurs GOOGLE. W sieci kursów przybywa, każdy chce coś powiedzieć o AI, poziom webinarów jest bardzo różny.  Ogromnie mi s…