Etyka

Nowych Technologii

1 napis

Dota

2 napis

Szymborska

Zacznij tutaj

Co Cię interesuje?

Etyka Nowych Technologii

Wirtualium 3.0 – mój wkład w rozmowę o estetyce VR

Nie jestem obiektywna. Miałam ogromną przyjemność być w Komitecie Naukowym Konferencji, czytałam świetne abstrakty, trochę też pomagałam organizacyjn…

Grywalizacja w edukacji

Dwa dni grać. To możliwe. Szkolenie z rywalizacji w edukacji polega między innymi na tym, że gramy w gry. Nowe doświadczenie, nowe narzędzia i naprawd…

TOP 100 Women in Data Science 2024

Jest bardzo prawdopodobne, że jestem jedyną etyczką w tym cudownym gronie 100 kobiet. Jest mi ogromnie miło znaleźć się w towarzystwie naukowczyń, ak…

Panel ekspercki o AI na UŁ

Było mi ogromnie miło, gdy Pani Dziekan wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego dr Agata Włodarska-Frykowska  nap…

Master&Robots Awards 24

Miałam ogromną przyjemność reprezentować Wirtualium 3.0 na gali Master&Robots Awards 24.  Wprawdzie nie wykorzystałam przygotowanego przemówienia …

GRAI - kolejne spotkanie w MC

Czasem ulegam magii akronimów. GRAI - to grupa robocza do spraw AI, a MC to Ministerstwo Cyfryzacji. Wczoraj mieliśmy kolejne, robocze posiedzenie gru…