Szkolenie VR z cyber bezpieczeństwa dla dziennikarzy

Tak się wygląda jak się robi selfie w goglach VR.  W zeszłym roku brałam udział w warsztatach dla dziennikarzy dotyczących cyber bezpieczeństwa. Okaza…

Jestem członkinią Rady Programowej XI Cashless Congress Digital Era

To dla mnie nowe wyzwanie, już jutro pierwsze spotkanie dotyczące tegorocznej edycji Kongresu, na które bardzo się cieszę. Kwestie etyki nowych techno…