Etyka Nowych Technologii

Samo słowo pochodzi o greckiego słowa „ta ethika” – co oznacza traktat o obyczajach i od słowa „ethos” – czyli obyczaj, charakter.


Etyka rozumiana w języku potocznym, to zbiór norm moralnych, który jest zaakceptowany przez społeczność i reguluje jej postępowania.


Często etykę zrównuje się z moralnością. W sensie filozoficznym etyka to nauka o moralności. Nowe technologie, to metody przygotowywania i prowadzenia procesu wytwarzania informacji lub dobra. Przykładem nowych technologii są boty, Internet Rzeczy (IoT).


Etyka Nowych technologii to filozoficzne, konstruktywne podejście do zagadnień etycznych z którymi stykamy się w biznesie, IT, startupach.


Kurs Etyki Nowych Technologii opiera się na dwóch filarach – bloku teoretycznym i praktycznym.


Na kursie poruszam problem braku transparentności w firmach (programista pisze tylko fragment kodu i nie wie do czego będzie oprogramowanie wykorzystane, lub też nie wie komu produkt będzie sprzedawany). 

Mówię o braku możliwości modyfikowania oprogramowania (na przykład: w przypadku uczenia maszynowego, gdy zbiór testowy jest źle dobrany). 

Dużo uwagi poświęcam problemom rozmycia odpowiedzialności. 

Wszystko to po to, by wdrożyć standardy etyczne w firmie lub organizacji. 

 

WIĘCEJ TUTAJ