Przegląd Filozoficzny


W czasie Kongresu Filozoficznego w Lublinie miałam okazję wygłosić referat, wziąć udział w bardzo ciekawej dyskusji. 

Przegląd Filozoficzny wydał mój referat w formie artykułu, umieszczając go w sekcji, bliskiej mi „Filozofii Techniki” - KLIK

Komentarze